Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO GRZYBOBRANIA

 

Zbieraj tylko te grzyby, co do których jesteś pewien, że są jadalne (warto korzystać z atlasu grzybowego). Grzyby jadalne są często bardzo podobne do grzybów trujących lub niejadalnych.

  • Nie wolno rozpoznawać gatunków grzybów na podstawie ich gorzkiego smaku -istnieją gatunki śmiertelnie trujące, posiadające przyjemny, słodkawy smak, np. muchomor sromotnikowi, muchomor wiosenny.
  • Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i występuje dużo mniejsze ryzyko zatrucia niż w przypadku grzybów blaszkowych.
  • Zbieraj wyłącznie grzyby zdrowe, a także wyrośnięte i dobrze wykształcone. Młode grzyby, bez wykształconych cech danego gatunku, stanowią najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek.
  • Grzyby należy wykręcać z podłoża, a miejsca po nich przykrywać leśną ściółką, dzięki czemu zapobiega się wysychaniu grzybni.
  • Zbieraj grzyby do koszyków bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie korzystaj z foliowych reklamówek, gdyż grzyby w nich przechowywane powodują zaparzanie owocników i przyspieszają ich psucie.
  • Nigdy nie zbieraj grzybów rosnących w rowach, na skraju lasu oraz w okolicach będących skupiskiem odpadów, takich jak zakłady produkcyjne lub drogi o dużym natężeniu ruchu, ponieważ grzyby wchłaniają z otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.
  • Nie zbieraj grzybów znajdujących się pod ochroną prawną i nie niszcz grzybów niejadalnych i trujących, ponieważ są pokarmem dla leśnych zwierząt i stanowią istotny element biocenozy lasu.
  • Nie należy zbyt długo przechowywać zebranych grzybów ani potraw z nich przygotowanych, gdyż grzyby psują się bardzo szybko i powstają w nich substancje toksyczne.
  • Nie podawaj potraw z grzybów małym dzieciom oraz osobom starszym i chorym.
  • Jeżeli po spożyciu grzybów wystąpią nudności, bóle brzucha, biegunka, skurcz mięśni, podwyższona temperatura, należy sprowokować wymioty i natychmiast zgłosić się do lekarza. Obierzyny grzybów, resztki potrawy, wymiociny stanowią ważny materiał do ustalenia przyczyny zatrucia i pozwalają zastosować właściwe leczenie.

W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pleszewie, ul. Poznańska 30 w godzinach od 7:30 do 14:00 można skorzystać w przypadku wątpliwości z bezpłatnej porady klasyfikatora grzybów lub uzyskać atest dopuszczający do obrotu grzyby świeże.

Mapa strony

Mapa zagrożeń