Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

PRODUKCJA PIERWOTNA - OWOCE I WARZYWA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w związku ze zbliżającym się sezonem produkcji i zbioru owoców oraz warzyw przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny produkcji żywności zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 - załącznik I Produkcja Podstawowa.

Ponadto w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej zachęcam do zapoznania się z wytycznymi zawartymi w dokumencie KE z 2017 r. Szczegóły zawarte w załączniku - pobierz

Dokument ten wskazuje na główne czynniki wpływające na występowanie zagrożenia w produkcji owoców i warzyw, udziela producentom na poziomie produkcji pierwotnej pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dot. higieny produkcji i obrotu świeżymi owocami i warzywami, zawiera wytyczne dot. sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności.

Mapa strony

Mapa zagrożeń