Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w związku ze zbliżającym się sezonem produkcji i zbioru owoców oraz warzyw przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny produkcji żywności zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 - załącznik I Produkcja Podstawowa.

Ponadto w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej zachęcam do zapoznania się z wytycznymi zawartymi w dokumencie KE z 2017 r. Szczegóły zawarte w załączniku - pobierz

Dokument ten wskazuje na główne czynniki wpływające na występowanie zagrożenia w produkcji owoców i warzyw, udziela producentom na poziomie produkcji pierwotnej pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dot. higieny produkcji i obrotu świeżymi owocami i warzywami, zawiera wytyczne dot. sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011r. Nr 115 poz. 672 ze zm.) organizowany jest kurs dla kandydatów na KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH w terminie: 23-25.05.2019r. w Karpicku k/Wolsztyna.

Szczegóły dotyczące organizacji przedmiotowego kursu zostały przedstawione w załączniku.

Załącznik - pobierz

W dniu 7 lutego w Centrum Edukacyjno Wystawowym w Marszewie odbyło się szkolenie w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD). Prelekcja w przedmiotowym temacie została wygłoszona przez Kierownika Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Pleszewie.

W zaprezentowanym wykładzie poruszono problematykę działalności w ramach RHD w kontekście żywności pochodzenia roślinnego. Przedstawiono m.in. wymagania prawne, wymagania higieniczne jak również omówiono oznakowanie środków spożywczych.

 

Poradnik - Rolniczy Handel Detaliczny - pobierz

 

Od 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy umożliwiające sprzedaż żywności przez rolników tzw. rolniczy handel detaliczny.

Celem niniejszej ustawy jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy z surowców pochodzących tylko i wyłącznie z własnego gospodarstwa.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny z produktów pochodzenia roślinnego zobowiązane są do rejestracji u właściwego PPIS.

Od 1 września 2016r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 115).

Mapa strony

Mapa zagrożeń