Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

         Rozpoczął się sezon zbierania grzybów.

Pomimo tego, że grzyby nie są żywnością pełnowartościową ich walory smakowe   i zapachowe decydują o tym, że są bardzo chętnie spożywane, a także uzupełniają    i urozmaicają nasze pożywienie.

            Grzyby zawierają białka, a poziom ich jest uzależniony od gatunku. Są to białka częściowo niepełnowartościowe, tylko borowik może stanowić źródło wartościowego biologicznie białka mogącego uzupełnić inne białka roślinne.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy umożliwiające sprzedaż żywności przez rolników tzw. rolniczy handel detaliczny.

Celem niniejszej ustawy jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy z surowców pochodzących tylko i wyłącznie z własnego gospodarstwa.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny z produktów pochodzenia roślinnego zobowiązane są do rejestracji u właściwego PPIS.

Od 1 września 2016r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 115).

Mapa strony

Mapa zagrożeń