Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Fakty i mity na temat szczepień ochronnych

Co to jest szczepionka? To preparat pochodzenia biologicznego który imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej uzyskiwanej przez organizm w czasie pierwszego kontaktu z rzeczywistym drobnoustrojem.

Z czego składa się szczepionka? W jej skład wchodzą antygeny, substancje pomocnicze, substancje występujące w ilościach śladowych będące pozostałościami po procesie produkcyjnym oraz woda. Najważniejszym składnikiem są antygeny, które pobudzają układ odpornościowy do wytwarzania przeciwciał oraz innych jego elementów uczestniczących w zwalczaniu choroby. Antygenami są całe wirusy, bakterie lub ich produkty (toksyny, polisacharydy, białka). Występują one w ilości liczonej w mikrogramach. Większość szczepionek zawiera 0,5 mililitra płynu.

Jak działa szczepionka? Szczepionka żywa zawiera całe, osłabione drobnoustroje, które mogą namnażać się w organizmie szczepionej osoby. Wywołuje ona silną odpowiedź immunologiczną już po jednorazowym podaniu. Uzyskana odporność jest bardzo podobna do odporności wywołanej naturalnym zakażeniem. Szczepionka inaktywowana zawiera zabite drobnoustroje lub wyizolowane, oczyszczone antygeny wywołuje słabszą odpowiedź immunologiczną. Uzyskanie odpowiedniego poziomu odporności może wymagać użycia w szczepionce substancji wspomagającej i wiązać się z kilkukrotnym podawaniem kolejnych dawek szczepionki.

Odporność poszczepienna - Wprowadzony do organizmu antygen ze szczepionki pobudza komórki układu odpornościowego do produkcji swoistych przeciwciał. W wyniku rozwoju pierwotnej odpowiedzi poszczepiennej w surowicy szczepionej osoby pojawiają się swoiste, skierowane przeciw danemu patogenowi, przeciwciała w klasie IgM, IgG oraz IgA. Powstają również komórki pamięci immunologicznej, które zapewniają długotrwały efekt ochronny szczepienia. Po ponownym kontakcie z antygenem, komórki pamięci immunologicznej prowadzą do powstania wtórnej, poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej, charakteryzującej się szybkim wytworzeniem swoistych przeciwciał przede wszystkim w klasie IgG, uniemożliwiając rozwój choroby.

FAKTY DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH:

1. Szczepionki uważa się za jedno z najważniejszych osiagnięć medycyny w walce z chorobami zakaźnymi,

2. Szczepienia ochronne chronią przed groźnymi chorobami,

3. Według danych WHO i UNICEF dzięki szczepieniom zapobiegamy kazdego roku 2 – 3 milionom zgonów powodowanych przez choroby zakaźne,

4. Ich zaniechanie może spowodować: zmniejszenie liczby uodpornionych i powrót zapomnianych epidemii,

5. Szczepienia ochronne kształtując odporność całej populacji, zapewniają ochronę także tym osobom, które ze względu na zdrowotne przeciwwskazania nie mogą być zaszczepione lub przyjmują leki immunosupresyjne.

MITY DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH:

1. Tiomersal zawarty w szczepionkach powoduje autyzm u dzieci, działa toksycznie na OUN oraz może powodować zatrucia - Tiomersal jest etylową pochodną rtęci o silnych właściwościach bakterio – i grzybobójczych. Etylortęć, w przeciwieństwie do toksycznej metylortęci, nie kumuluje się w organizmie dziecka. W 1998 roku brytyjski gastroenterolog Andrew Wakefield opublikował artykuł, w którym wysunął wniosek, że szczepionka MMR wywołała zapalenie jelit, które doprowadziło do translokacji do krwioobiegu, a następnie do mózgu białek mających negatywny wpływ na rozwój dzieci. Udowodniono, że publikacja zawierała istotne błędy metodologiczne, graniczące z fałszerstwem naukowym. Przeprowadzono wiele badań mających na celu odpowiedź na pytanie, czy szczepionka MMR powoduje autyzm i jednoznacznie udowodniono brak zależności pomiędzy pomiędzy szczepieniem, a zachorowaniem. Statystyki wykazały, że liczba dzieci autystycznych w krajach, które wycofały szczepionkę, była nie mniejsza niż w krajach, gdzie podawano MMR. Wyniki badań prowadzonych w Europie przez EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) u niemowląt w pierwszych miesiącach życia szczepionych szczepionkami zawierającymi tiomersal wykazują, że etylortęć pochodząca z tiomersalu jest usuwana z organizmu w ciągu 4-9 dni. Kolejne badania prowadzone przez FDA w USA dały podobne wyniki do EMEA. Badania te nie potwierdziły również podejrzenia, że tiomersal powoduje zaburzenia neurologiczne u dzieci. Inne ośrodki prowadząc badania wykazały, że po podaniu szczepionki z tiomersalem niemowlętom w 2 i 6 miesiącu życia poziom rtęci we krwi nie wzrósł ponad bezpieczną granicę, a etylortęć została szybko wydalona z organizmu z kałem. Od 1 stycznia 2012 roku wycofano szczepionki zawierające tiomersal. W Polsce tylko jedna szczepionka zawiera tiomersal – jest to DTP z całokomórkowym komponentem krztuścowym. Najnowsze badania wykazują, że autyzm to choroba uwarunkowana genetycznie.

2. Zaszczepimy nasze dziecko gdy będzie większe, starsze - układ immunologiczny są mechanizmem chroniącym przed bakteriami, wirusami, pasożytami, toksynami. dziecko rodzi się z wrodzoną odpornością nieswoistą. W okresie noworodkowym jest chronione dzięki przeciwciałom otrzymanym od matki w okresie płodowym. Po kilku tygodniach uzyskujemy odporność swoistą nabytą. system odpornościowy rozwija się u dziecka pomiędzy 8 a 12 r.ż., niektóre jego funkcje działają sprawnie dopiero w 15 – 18 r.ż. To dlatego dzieci chorują częściej niż dorośli. Podana szczepionka pobudza układ odpornościowy do odpowiedzi immunologicznej i wytworzenia przeciwciał.

3. Więcej niż jedna szczepionka może zwiększyć ryzyko skutków ubocznych, które mogą prowadzić do przeciążenia układu odpornościowego dziecka - szczepionki nie przeciążają układu immunologicznego, ponieważ posiada on możliwość reakcji na wiele antygenów. Organizm dziecka może odpowiedzieć na 10000 antygenów jednoczenie. Podawane w okresie niemowlęcym szczepionki angażują mniej niż 0,01% zdolności układu immunologicznego dziecka.

4. Szczepienie spowoduje, że zachoruje na cukrzycę typu 1 – Poszukując związku pomiędzy zachorowaniem na cukrzycę a podanymi szczepionkami przeprowadzono retrospektywną analizę w grupie 2 385 102 osób personelu armii amerykańskiej. Nie stwierdzono zwiększenia ryzyka zachorowania. z wniosków wynika natomiast, że osoby szczepione przeciwko: WZW typu B. odrze, śwince i różyczce a także żółtej gorączce zaobserwowano nawet mniejszą zapadalność na cukrzycę.

5. Choroby na, które dziecko ma być szczepione są już prawie nieobecne – Jeśli odsetek osób szczepionych spadnie poniżej 95% choroby mogą powrócić tam gdzie zasięg ich występowania był znikomy. Choroby przeciwko którym prowadzone są szczepienia ochronne nadal istnieją. Skuteczność szczepień zależy od odsetka osób zaszczepionych. Najlepszym przykładem jest odra: w Polsce zachorowalność jest kontrolowana natomiast w krajach, gdzie zmniejszyła się ilość osób szczepionych: Wielka Brytania, Niemcy obserwuje się nawrót zachorowań.

6. Obawa przed Niepożądanym Odczynem Poszczepiennym – NOP jest to medyczny objaw czasowo związany ze szczepieniem, który może być spowodowany przyczynami takimi jak: działanie szczepionki – związane z indywidualną reakcją organizmu człowieka szczepionego na zastosowaną szczepionkę, błąd szczepienia – przyczyny związane z nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących produkcji, przechowywania, transportu oraz błędów w technice wykonania szczepienia, współistnienie objawów lub chorób – zbieżność czasowa wystąpienia objawów choroby przypadkowo związana ze szczepieniem.

Mapa strony

Mapa zagrożeń