Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Komunikat PPIS w Pleszewie dotyczący jakości wody w kąpielisku Gołuchów z dnia 05.09.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29.08.2017r. z kąpieliska w Gołuchowie, podaje do wiadomości, że woda w kąpielisku Gołuchów nadaje się do kąpieli. Więcej szczegółowych informacji na temat kąpielisk można uzyskać w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem: http://sk.gis.gov.pl/?go=content&id=7

Dnia 29.08.2017r pobrano do badania ostatnie próby wody z kąpieliska Gołuchów.

Mapa strony

Mapa zagrożeń