Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 06.08.2019r. z kąpieliska w Gołuchowie podaje do wiadomości, że woda w kąpielisku Gołuchów nadaje się do kąpieli.

Więcej szczegółowych informacji na temat kąpielisk można uzyskać w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem: http://sk.gis.gov.pl

Informacja dotycząca jakości wody w kąpielisku obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Następny pobór wody do badania z kąpieliska w Gołuchowie planowany na dzień 20.08.2019r.

Za utrzymanie i ustalenie zasad zachowania w sąsiedztwie fontann, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy tego rodzaju obiektami.

Zgodnie z art. 7 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do zadań własnych gminy. Ponadto organy gminy mogą wydawać akty prawa miejskiego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (regulaminy korzystania z fontann miejskich).

Zwiększona popularność fontann mająca związek z upalną pogodą uzasadnia do konieczności udostępnienia przez właściwe organy informacji i zaleceń dotyczących bezpiecznego zachowania w otoczeniu tego rodzaju obiektów w szczególności należy zwrócić uwagę , że regulaminy korzystania z fontann, tablice informacyjne oraz informacje udostępnione na stronach internetowych przez właścicieli lub zarządców fontann powinny wskazywać, że woda w fontannach nie jest przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.

Wykaz basenów i kąpielisk znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie

- Park Wodny Planty - Sport Pleszew Sp. z o.o. ul. Sportowa 4 63-300 Pleszew

- Basen rehabilitacyjny - P.P.H.U. ACWADOR R.D.D. Kołodziejczak Prokopów 25A 63-300 Pleszew

- Basen sezonowy – Sport Pleszew Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 6 63-300 Pleszew

- Kąpielisko Gołuchów- Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu ul. Leśna 1 63-322 Gołuchów

Mapa strony

Mapa zagrożeń