Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.08.2020r. z kąpieliska w Gołuchowie podaje do wiadomości, że woda w kąpielisku Gołuchów nadaje się do kąpieli.

Więcej szczegółowych informacji na temat kąpielisk można uzyskać w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem: http://sk.gis.gov.pl

W dniu 18.08.2020r. pobrano do badania ostatnie próby wody z kąpieliska w Gołuchowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 04.08.2020r. z kąpieliska w Gołuchowie podaje do wiadomości, że woda w kąpielisku Gołuchów nadaje się do kąpieli.

Więcej szczegółowych informacji na temat kąpielisk można uzyskać w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem: http://sk.gis.gov.pl

Informacja dotycząca jakości wody w kąpielisku obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Następny pobór wody do badania z kąpieliska w Gołuchowie planowany na dzień 18.08.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.07.2020r. z kąpieliska w Gołuchowie podaje do wiadomości, że woda w kąpielisku Gołuchów nadaje się do kąpieli.

Więcej szczegółowych informacji na temat kąpielisk można uzyskać w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem: http://sk.gis.gov.pl

Informacja dotycząca jakości wody w kąpielisku obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Następny pobór wody do badania z kąpieliska w Gołuchowie planowany na dzień 04.08.2020

Wykaz basenów i kąpielisk znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie

- Park Wodny Planty - Sport Pleszew Sp. z o.o. ul. Sportowa 4 63-300 Pleszew

- Basen rehabilitacyjny - P.P.H.U. ACWADOR R.D.D. Kołodziejczak Prokopów 25A 63-300 Pleszew

- Basen sezonowy – Sport Pleszew Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 6 63-300 Pleszew

- Kąpielisko Gołuchów- Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu ul. Leśna 1 63-322 Gołuchów

Mapa strony

Mapa zagrożeń