Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie z dnia 09.12 2019

dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego w Kucharkach zaopatrującego w wodę miejscowości: Kucharki, Szkudła, Karsy, Krzywosądów, Czerminek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada obowiązującym wymaganiom. W związku z powyższym odwołuje się zalecenie picia wody po przegotowaniu. Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Pobierz komunikat - format pdf