Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego w Pleszewie zaopatrującego w wodę miejscowości: Pleszew, Lenartowice, Marszew, Piekarzew, Zielona Łąka, Korzkwy, Kowalew, Suchorzew, Zawidowice, Zawady, Brzezie, Chorzew, Dobra Nadzieja, Rokutów, Turowy, Grodzisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada obowiązującym wymaganiom.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Pobierz komunikat - format pdf

dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego w Koźmińcu zaopatrującego w wodę miejscowości: Koźminiec i Trzebowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada obowiązującym wymaganiom.

W związku z powyższym odwołuje się zalecenie picia wody po przegotowaniu.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze

Pobierz komunikat - format pdf

Gmina Chocz:

-wodociąg publiczny Chocz - woda przydatna do spożycia

-wodociąg publiczny Józefów - woda przydatna do spożycia

                                                

Gmina Czermin:

-wodociąg publiczny Żegocin - woda przydatna do spożycia

-wodociąg publiczny Czermin - woda przydatna do spożycia

                                

Czytaj więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń