Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Komunikat z dnia 16.07.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przekazuje do publicznej wiadomości komunikaty Międzynarodowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych

Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie umieszczone zostały na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresami:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLa bel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLa bel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 

KOMUNIKATY V i VI KOMISJI ds. NDS i NDN (link)

Mapa strony

Mapa zagrożeń