Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie nawiązując do europejskiej kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” informuje, że Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza wszystkie firmy i organizacje do udziału w europejskim Konkursie Dobrych Praktyk zorganizowanym w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy (organizowany przez CIOP-PIB) i etap europejski (organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy).

Termin przesyłania zgłoszeń dla firm i organizacji w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r.

Dodatkowe informacje o konkursie, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdują się na stronie http://bit.ly/chemia-ciop-konkurs.

Do pobrania:

Ulotka Konkursu Dobrych Praktyk - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń