Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że Biuro ds. Substancji Chemicznych opracowało poradnik dla przedsiębiorców prowadzących operację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 pod nazwą:

„Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2”.

Poradnik ma na celu wskazanie, w jaki sposób ograniczyć ryzyko związane z możliwością wypływu do nielegalnego obrotu substancji podlegających regulacjom rozporządzenia (WE) 273/2004.

Pobierz poradnik - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń