Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Kampania na lata 2018-2019: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuję o rozpoczynającej się w 2018 roku kolejnej edycji kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Celem kampanii zaplanowanej na lata 2018-2019 pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Jednocześnie Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zachęca przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy warunków pracy w zakładach pracy, do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP.

Dodatkowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie: https://osha.europa.eu, a także https://www.ciop.pl.

subst

Mapa strony

Mapa zagrożeń