Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Warto przypomnieć sobie czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tyko pozytywnych niezapomnianych wrażeń.

Wypoczynek ! warto wiedzieć - pobierz;

Co nadzoruje PIS - pobierz;

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotem; - pobierz

Ulotka GIS WAKACJE - pobierz

Plakat 1 - pobierz

Plakat 2 - pobierz

Plakat 3 - pobierz

Plakat 4 - pobierz

W związku z docierającymi sygnałami o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje o stanowisku Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

         Jednocześnie PPIS przypomina, iż zgodnie z w/w stanowiskiem należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości dziecka.

Mapa strony

Mapa zagrożeń