Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

W związku z docierającymi sygnałami o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje o stanowisku Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

         Jednocześnie PPIS przypomina, iż zgodnie z w/w stanowiskiem należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości dziecka.

Mapa strony

Mapa zagrożeń