Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

W województwie wielkopolskim trwają ferie zimowe. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z broszurą "Patent na bezpieczne ferie", opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wielu rodziców wysyła dzieci na zorganizowany wypoczynek.

Na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/ znajduje się specjalnie utworzona baza wypoczynku prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - organizator wypoczynku zobowiązany jest za jej pośrednictwem zgłosić go do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Dzięki bazie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszew przypomina przepisy, na których powinni opierać się organizatorzy wszystkich form wypoczynku dzieci i młodzieży:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty;

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Serwis informacyjny oraz teksty przepisów prawa dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.men.gov.pl oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu: www.ko.poznan.pl.

UDANEGO WYPOCZYNKU !

ulotka „Bezpieczne ferie” - pobierz

broszura „ Patent na bezpieczne ferie” - pobierz

W związku z docierającymi sygnałami o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje o stanowisku Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

         Jednocześnie PPIS przypomina, iż zgodnie z w/w stanowiskiem należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości dziecka.

Mapa strony

Mapa zagrożeń