Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pleszewie działa na podstawie:

1) ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne :
1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
2. Oddział Nadzoru , w skład którego wchodzą:
 a) Sekcja Epidemiologii
 b) Sekcja Higieny Komunalnej
 c) Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
 d) Stanowisko Pracy do Spraw  Higieny Pracy
 e) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 f) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
3. Stanowisko Pracy do Spraw  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
4. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
5. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
6. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
7. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
8. Stanowisko Pracy  Głównego Księgowego
9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
10. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
11. Stanowisko Pracy do Spraw Informacji Niejawnych.    
12. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych

 

schemat organizacyjny - otwórz

Regulamin organizacyjny

Pobierz regulamin - format pdf

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora PSSE w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego PSSE w Pleszewie - pobierz

Zarządzenie Nr 272/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie nadania statutu PSSE w Pleszewie oraz statut PSSE w Pleszewie <<< pobierz

Mapa strony

Mapa zagrożeń