Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pleszewie działa na podstawie:

1) ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne :
1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
2. Oddział Nadzoru , w skład którego wchodzą:
 a) Sekcja Epidemiologii  - otwórz
 b) Sekcja Higieny Komunalnej - otwórz
 c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - otwórz
 d) Stanowisko Pracy do Spraw  Higieny Pracy - otwórz
 e) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego- otwórz  
 f) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży- otwórz
3. Stanowisko Pracy do Spraw  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
4. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
5. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
6. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
7. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - otwórz
8. Stanowisko Pracy  Głównego Księgowego
9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
10. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
11. Stanowisko Pracy do Spraw Informacji Niejawnych.    
12. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych

 

schemat organizacyjny - otwórz

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pleszewie wprowadzony został zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pleszewie.

Pobierz regulamin - format pdf

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora PSSE w Pleszewie z dnia 28 maja 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego PSSE w Pleszewie - pobierz <<< pobierz

Zarządzenie Nr 166/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu PSSE w Pleszewie <<< pobierz

Zarządzenie nr 352/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2012 r. w sprawie nadania statutu PSSE w Pleszewie (pdf) <<< pobierz

Statut PSSE w Pleszewie (pdf) <<< pobierz

Mapa strony

Mapa zagrożeń