Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne :
1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
2. Oddział Nadzoru , w skład którego wchodzą:
 a) Sekcja Epidemiologii  - otwórz
 b) Sekcja Higieny Komunalnej - otwórz
 c) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - otwórz
 d) Stanowisko Pracy do Spraw  Higieny Pracy - otwórz
 e) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego- otwórz  
 f) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży- otwórz
3. Stanowisko Pracy do Spraw  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
4. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
5. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
6. Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
7. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - otwórz
8. Stanowisko Pracy  Głównego Księgowego
9. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
10. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
11. Stanowisko Pracy do Spraw Informacji Niejawnych.    

schemat organizacyjny - otwórz

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pleszewie wprowadzony został zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pleszewie.

Pobierz regulamin - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń