Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie  informuje, iż  w przypadku podejrzenia, że środek spożywczy może zagrażać zdrowiu lub życiu, a także stwierdzenia niespełnienia warunku wprowadzania do obrotu żywności w terminie jej przydatności do spożycia lub przed upływem daty minimalnej trwałości, należy dokonać reklamacji (zwrócić zakupiony produkt do miejsca zakupu). Zasadne jest również zgłoszenie interwencji konsumenckiej do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Informacja konsumenta przekazana osobiście, telefonicznie lub mailowo jest wystarczającym powodem do podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działań w ramach sprawowanego nadzoru. Konsument ma również prawo do uzyskania informacji, jakie działania zostały podjęte w związku ze złożoną interwencją. Żywność niewłaściwej jakości dostarczana przez konsumentów bezpośrednio do Powiatowych czy Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych nie może być uznana za próbkę do badań.
Podstawą do wymierzenia ewentualnych kar dla przedsiębiorcy jest wynik pełnego postępowania administracyjnego przeprowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w konkretnej sprawie, z uwzględnieniem informacji przekazanych przez konsumenta.
W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, ryby, jaja), jeśli zachodzi podejrzenie, że do naruszenia doszło w zakładzie produkującym żywność pochodzenia zwierzęcego, to skarga taka  winna być przekazana właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, nadzorującemu dany zakład.


W SYTUACJI ZAOBSERWOWANIA JAKICHKOLWIEK, BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI, ZMIAN CECH ORGANOLEPTYCZNYCH PRODUKTU
(NP. SMAK, ZAPACH, KONSYSTENCJA) ŻYWNOŚCIOWEGO, ZDECYDOWANIE NALEŻY ZREZYGNOWAĆ Z JEGO ZAKUPU ORAZ SPOŻYCIA!


Jeżeli problem wystąpił na terenie Pleszewa (lub powiatu pleszewskiego) wszelkie pytania można kierować na adres e- mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą telefoniczną na numer 62 508 13 30
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie  posiada całodobowy telefon alarmowy nr 694 534 040,  pod który można dzwonić w soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym.

Mapa strony

Mapa zagrożeń