Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

 Bakteriologiczne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella/Shigella.

ul. Poznańska 30, 63 – 300 Pleszew
tel. (62) 508 13 30

www.psse-pleszew.pl

PRÓBKI PRZYJMUJEMY W PONIEDZIAŁKI  W GODZINACH 7.30 – 13.00
(biuro obsługi, parter, pokój nr 1)

Koszt badania wynosi 72 zł, płatne w punkcie przyjmowania prób

w momencie dostarczenia próbek

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:

- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U z 2019r., poz.1239).

Informacje dodatkowe:

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno - epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

INSTRUKCJA POBRANIA I TRANSPORTU PRÓBEK KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK Z RODZAJU SALMONELLA/SHIGELLA

  1. Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje trzy próbki kału zebrane  z trzech kolejnych dni na wymazówki z podłożem transportowym.

UWAGA: Nie pobierać kału w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem      7 dni od jej zakończenia!

  1. Pobrać 3 wymazówki z podłożem transportowym, próbki pobrać według następującego schematu:
  • kał oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku,
  • za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku,
  • jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta.
  • wymazówkę włożyć do probówki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą        i godziną pobrania,
  • pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 80C). NIE ZAMRAŻAĆ!,
  • wymazówki do badań umieścić w pojedynczym przezroczystym foliowym woreczku  i dostarczyć wszystkie razem trzeciego dnia (najpóźniej czwartego).

Mapa strony

Mapa zagrożeń