Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

eko

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy ogólnopolski program edukacyjny opracowany wspólnie Przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Rolnictwa   i Rozwoju Wsi, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnich) oraz ich rodziców i opiekunów.

Celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenia programu to: zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.
W ramach programu opracowane zostały materiały i pomoce programowe: broszura wspólna dla dzieci i ich rodziców, prezentacja multimedialna dotycząca realizacji programu dla kadry przedszkolnej.

Na terenie powiatu pleszewskiego program realizowany będzie pilotażowo

w Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie.

do pobrania:

Broszura - format pdf

Prezentacja  - format pptx

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń