Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Konkurs „Nie daj szansy AIDS”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie dot. profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. Zadanie dla uczestników konkursu polega na wykonaniu plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Tegoroczny konkurs, ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, zostanie zrealizowany z pominięciem etapu powiatowego.

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu „ Nie daj szansy AIDS".

2. Załącznik nr 1 - Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie.

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń