Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Konkurs „NIE DAJ SZANSY AIDS”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu pleszewskiego do udziału w konkursie dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

W roku szkolnym 2019/20 odbędzie się 16 edycja konkursu. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów memu internetowego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 –2021.

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu na mem internetowy pod tytułem „Nie daj szansy AIDS”.

2. Załącznik nr 1 – Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie,

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń