Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Regulamin konkursu na film pt.”Krótka historia o HIV”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS

W roku szkolnym 2017/18 odbędzie się 14 edycja konkursu. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótka historia o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021.

W załączeniu:

  1. Regulamin konkursu „Nie daj szansy AIDS”- format pdf
  2. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka - format pdf- format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń