Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w IX edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Konkurs skierowany jest uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

W roku szkolnym 2019/2020 Konkurs adresowany jest zarówno do szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” jak również tych, które do tej pory nie brały udziału w Programie. Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

W roku szkolnym 2019/2020 zmodernizowany został Internetowy System Konkursowy do obsługi Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, który dostępny jest na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie www.konkurs.trzymajforme.pl (zakładka Rejestracja).

Zgodnie z harmonogramem szkoły mają możliwość rejestracji online do Konkursu w terminie od 16.10.2019r. do 20.12.2019r.

Szczegółowe zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu pleszewskiego do udziału w konkursie dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.

W roku szkolnym 2019/20 odbędzie się 16 edycja konkursu. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów memu internetowego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 –2021.

Do pobrania:

1. Regulamin konkursu na mem internetowy pod tytułem „Nie daj szansy AIDS”.

2. Załącznik nr 1 – Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie,

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń