Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu przeprowadziła konkurs na plakat „Bądźmy zdrowi” skierowany do uczniów klas I i III szkół gimnazjalnych.

Celem konkursu było zachęcenie do kształtowania właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych

Komisja konkursowa etapu powiatowego oceniła 5 najlepszych prac następujących uczniów:

1. Kinga Matuszak Gimnazjum Nr 2

2. Amelia Rogowska Gimnazjum w Kowalewie

3. Daniel Walczak Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie

4. Natalia Nikiel Gimnazjum w Białobłotach

5. Sandra Maciejewska Gimnazjum w Gizałkach

Praca uczennicy Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie Kingi Matuszak została wysłana do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, gdzie otrzymała wyróżnienie szczebla wojewódzkiego.

Nagrody zostały ufundowane przez WSSE w Poznaniu.

Gratulujemy zwycięzcom!

Poniżej zdjęcia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.
Konkurs realizowany w roku szkolnym 2017/2018, adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy nie realizują w/w programu. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 3 listopada 2017r. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wydrukowanie wygenerowanego formularza oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej, opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły wraz z dołączonymi zgodami rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl. zakładka Regulamin .
O organizacji Konkursu poinformowano Kuratorium Oświaty w Poznaniu

W załączeniu:

1. Regulamin konkursu - format pdf

2. Załączniki - format zip

3. Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w konkursie - format pdf

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ogłosił konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi” dla klas II i III szkół gimnazjalnych.

Zadanie polega na opracowaniu i wykonaniu plakatu na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej.

W załączeniu:

  1. Regulamin konkursu „ Bądźmy zdrowi”- format pdf
  2. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka - format pdf- format pdf

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym profilaktyki HIV/AIDS

W roku szkolnym 2017/18 odbędzie się 14 edycja konkursu. Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótka historia o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego, wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021.

W załączeniu:

  1. Regulamin konkursu „Nie daj szansy AIDS”- format pdf
  2. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka - format pdf- format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń