Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza nauczycieli wzięcia udziału w konkursie pt. „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych. Zadanie konkursowe polega na napisaniu konspektu lekcji poświęconej problematyce szczepień dla dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-IV oraz V-VII szkół podstawowych, a także szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie wypełnionych dokumentów wyłącznie w wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres e-mail organizatora konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 26.04.2019r.

załączniki :

1. Regulamin Konkursu „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach” - pobierz

2. Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - pobierz

3. Załącznik Nr 2 - Konspekt lekcji – pobierz

4. Załącznik Nr 3 - Harmonogram Konkursu - pobierz

5. Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

6. Załącznik Nr 5 - UMOWA O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKI - pobierz

7. Załącznik Nr 6 - Wykaz literatury - pobierz

8. Informacja dla nauczycieli dotycząca konkursu - pobierz

9. Cover - pobierz

10. Grafika - pobierz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, w imieniu Organizatorów tj. Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną. Adresatami VIII edycji Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII i VIII) oraz klasy gimnazjalne. Jest on skierowany zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu. W załączeniu przekazuję Instrukcję zgłaszania szkoły oraz uczniów do udziału w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2018/2019.

Zasadniczą zmianą w procesie zgłaszania jest wyrażenie zgody rodzica na udział ucznia w konkursie. Dotychczas odbywało się to za pośrednictwem papierowego formularza, obecnie po dodaniu ucznia w Internetowym Systemie Konkursowym rodzic otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail z formularzem, który po wypełnieniu wysyła również on-line.

Kolejną zmianą w procesie zgłaszania jest przesłanie formularza zgłoszeniowego szkoły. Dokument należy wydrukować, podpisać i wysłać on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji.

Poniżej regulamin konkursu i załączniki.

Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w konkursie - format pdf

Wniosek o wpis do rejestru przechowawców - format pdf

Załącznik 1 - program merytoryczny - format pdf

Załącznik 2 - wykaz literatury - format pdf 2 - wykaz literatury - format pdf

Załącznik 4 - harmonogram konkursu - format pdf 4 - harmonogram konkursu - format pdf

Załącznik 5 - funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń