Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, iż w dniach 26 luty – 16 marca 2018r. przeprowadzony został I etap – szkolny VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018.

Do VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” zgłoszono 14117 uczniów w Polsce, w tym w Wielkopolsce – 1488 uczniów. Do I etapu Konkursu, w następstwie weryfikacji formalnej zgłoszeń, zakwalifikowanych zostało 11434 uczniów w Polsce z 1170 szkół gimnazjalnych, w tym w Wielkopolsce – 1301 uczniów z 121 szkół gimnazjalnych.

Postępowanie konkursowe I etapu – szkolnego, przeprowadzone zostało online za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego w wybranym przez szkolnego koordynatora terminie.

Decyzją Komisji Konkursowej, do II etapu – powiatowego Konkursu zakwalifikowanych zostało 248 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 30 punktów (tj. 75% punktów możliwych do zdobycia). Wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych placówek szkolnych dostępne są dla Koordynatorów w Internetowym Systemie Konkursowym.

W województwie wielkopolskim do II etapu – powiatowego zakwalifikowanych zostało 16 uczniów z następujących powiatów:

- gostyński – 2 uczniów,

- Konin – 1 uczeń,

- koniński – 1 uczeń,

- pleszewski – 3 uczniów,

- Poznań – 1 uczeń,

- poznański – 1 uczeń,

- słupecki – 2 uczniów,

- złotowski – 5 uczniów.

Do etapu II z powiatu pleszewskiego zakwalifikowały się uczennice z Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie: Julia Henka, Kornelia Szymaniak, Zuzanna Szymczak. Zgodnie z Regulaminem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, II etap – powiatowy, przeprowadzony został w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz.10.00 w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie. Etap powiatowy Konkursu polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu wiedzy z pytaniami zamkniętymi online za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Czas trwania testu wynosił 40 minut.

Wyniki II etapu powiatowego zostaną ogłoszone 11 maja 2018r.

Poniżej zdjęcia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, który skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018.

Konkurs polega na przygotowaniu gry planszowej, która będzie propagowała zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów. Partnerami przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii. Impreza finałowa planowana jest w dniu 29 maja 2018r. w Multikinie w Poznaniu.

W załączeniu:

1.Regulamin konkursu „Palić, nie palić oto jest pytanie?

2.Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet organizuje konkurs na fotografię pod hasłem „Wybierz życie – pierwszy krok”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego biorących udział w programie „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Cel konkursu:

1. Poszerzenie wiedzy uczestników konkursu na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki.

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.

3. Motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.

Termin nadsyłania prac konkursowych - do dnia 15.05.2018r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

W załączeniu:

1.Regulamin konkursu

2.Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu przez zespół projektowy projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu go (w wersji papierowej) do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych, PSSE woj. wielkopolskiego, w terminie do 16 kwietnia 2018r. Prace konkursowe będą oceniane na poziomie: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. PPIS powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe i w terminie do 7 maja 2018r. przesyła (wersja papierowa) do WSSE w Poznaniu 1 pracę konkursową, najlepiej ocenioną. WPWIS powołuje jury na poziomie wojewódzkim, które w terminie do 21 maja 2018r. przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 pracę konkursową, która została najlepiej oceniona. Główny Inspektor Sanitarny, w terminie do dnia 21 maja 2018r. powołuje komisję konkursową na poziomie krajowym, która w terminie do dnia 4 czerwca 2018r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów konkursu.

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału Konkursu w dniu 15 czerwca 2018r. w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana laureatom w terminie do dnia 10 czerwca 2018r.

Informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl

Do pobrania >>> Regulamin konkursu „Szkoła wolna od używek” wraz z załącznikami

Mapa strony

Mapa zagrożeń