Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie włączyła się do działań Krajowego Centrum ds. AIDS. W ramach tego Dnia zorganizowany był konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na film pt.”Krótka historia o HIV”.

Wysłano informację o możliwości wykonania bezpłatnych i anonimowych badań w kierunku HIV w Kaliszu.

Ponadto pracownicy PSSE w Pleszewie uczestniczyli w dniu 29 listopada br. w konferencji edukacyjnej pt.” Bezpieczeństwo a praktyka. Nie daj szansy AIDS” zorganizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego.

Poniżej:

- informacja na temat Światowego Dnia AIDS

- informacja o bezpłatnych i anonimowych badaniach w kierunku HIV

- plakat

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem „Mam czas rozmawiać”.

Grupą docelową kampanii są rodziny wielopokoleniowe, osoby w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi, których zakażenie HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową może dotyczyć. Kampania trwać będzie od listopada 2017r. do czerwca 2018r. Nasilenie działań kampanijnych nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2017r. przed Europejskim Tygodniem Testowania i Światowym Dniem AIDS.

Poniżej zamieszczamy :

- informację nt. sytuacji epidemiologicznej w Polsce i województwie wielkopolskim w zakresie zakażeń HIV/AIDS

- informacja prasowa nt. kampanii społecznej „Mam czas rozmawiać”

- spot_radio_mamczasrozmawiac.mp3

 

Logo EDWA

W tym roku już po raz dziesiąty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku.

Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Następujące informacje stanowią najistotniejsze przesłania kampanii:

 

Antybiotyki działają tylko na bakterie;

  • Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli;
  • Narastanie antybiotykooporności to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków;
  • Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas;
  • Przyjmujmy tylko antybiotyki przepisane przez lekarza i zaufajmy jego wiedzy.

 W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl.

Materiały do pobrania:

Plakat - format pdf

Ulotka - format pdf

Plan lekcji - format pdf

Wystawa 12 plakatów - format pdf

 

 

 

Tego dnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie zorganizowano stoisko, przy którym pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonywali badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla chętnych interesantów.

Z zainteresowanymi osobami przeprowadzono rozmowy indywidualne na temat szkodliwości palenia tytoniu. Rozdawano ulotki informacyjne i torby z napisem „ Rzuć palenie! Szkoda zdrowia!”, udzielano wskazówek jakie są możliwości leczenia nałogu i z jaką Poradnią kontaktować się w tej sprawie.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem w szczególności wśród osób z nałogiem.

Wynik z wysokim poziomem tlenku węgla budził u osób badanych refleksję do motywacji by rzucić palenie.

Poniżej zdjęcia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że dnia 16 listopada 2017r. tj. w czwartek przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia. W tym dniu będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Badanie odbędzie się na parterze w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew. Przy tej okazji wręczane będą torby z napisem „Rzuć palenie! Szkoda zdrowia !” oraz materiały informacyjne.

1. Papierosy – metody rzucania palenia.

2. Papierosy – interakcje z lekami.

3. Papierosy – pytania.

4. Palenie a nowotwory.

5. Palę, bo lubię czy muszę?.

6. 10 powodów, dla których warto rzucić palenie.

7. Palenie w liczbach.

8. Korzyści zdrowotne z rzucenia palenia.

9. Swiatowy Dzień Rzucania Palenia 16 listopada 2017

 

 

Pobierz wszystkie materiały informacyjne – format zip

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która rozpoczyna się 10 października 2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać następujące efekty:

• Społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc w celu zapobiegania depresji lub leczenia chorujących na nią osób;

• Osoby cierpiące na depresję będą szukały pomocy;

• Rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających się z depresją będą w stanie zapewnić im wsparcie.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Główne założenie kampanii

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie, na przykład w szkole, miejscu pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.

Hasło

Hasło kampanii brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej.

Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia). Materiały przygotowane z myślą o tych grupach dostępne są w zestawie materiałów kampanii.

Główne przesłanie

• Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.

• Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.

• Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.

• Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.

• W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa.

• Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod.

• Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.

• Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.

W związku z powyższym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie we współpracy ze Starostwem powiatu pleszewskiego włącza się do kampanii i organizuje obchody Powiatowego Dnia Zdrowia 2017 pod hasłem „DEPRESJA-porozmawiajmy o niej” dnia 26 kwietnia 2017r. o godz.11. 00

Miejscem spotkania będzie sala widowiskowa Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Podgórna 2.

w załączeniu:

- program i plakat obchodów Światowego Dnia Zdrowia

- prezentacja – Depresja porozmawiajmy o niej

Mapa strony

Mapa zagrożeń