Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

W dniu 5 października br. w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie przeprowadzono bezpłatne badania w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Skóry, którego koordynatorem na terenie województwa wielkopolskiego jest Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Celem programu jest wzrost wiedzy na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion.

Organizatorami akcji było Starostwo Powiatowe oraz Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pleszewie.

Podczas akcji zostały prowadzone działania edukacyjne z zakresu profilaktyki/zapobiegania nowotworom skóry/ oraz samokontroli zmian skórnych przez edukatorów zdrowotnych Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Następnie każdy pacjent został zbadany przez lekarza, który przeprowadził szczegółowe badanie skóry całego ciała. W przypadku wykrycia niepokojących zmian pacjent otrzymał informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane, oraz jak powinien postępować z wybranymi zmianami skórnymi.

Osoby biorące udział w badaniu dostały krem do opalania oraz materiały informacyjno-edukacyjne na w/w temat.

Akcja przebiegła w miłej atmosferze.

Poniżej zdjęcia.

Mapa strony

Mapa zagrożeń