Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że Światowy Dzień Zdrowia w 2019 roku będzie przebiegał, podobnie jak w roku ubiegłym, pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.

Tematem przewodnim jest powszechna opieka medyczna.

Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu albo muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem.

Państwowa Inspekcja Sanitarna corocznie włącza się w obchody Światowego Dnia Zdrowia poprzez propagowanie jego hasła oraz realizację szeregu działań związanych z edukacją społeczeństwa w nawiązaniu do zagadnienia i problemu zdrowotnego, którego dotyczy tematyka obchodów.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie organizuje w dniu 6 kwietnia br. „Białą sobotę”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych.

W załączeniu:

- informacja na temat Światowego Dnia Zdrowia - pobierz

- linki do stron internetowych WHO:

https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2019

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że od dnia 25.03-30.03.2019r. rozpocznie się akcja dotycząca czerniaka skóry, której organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka - sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W załączeniu- link z materiałami dotyczący czerniaka skóry.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9?usp=sharing

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił III edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą lub nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe w dotychczas zrealizowanych dwóch edycjach konkursu, polegało na opracowaniu i zrealizowaniu projektu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień. W tym roku, w celu wzbudzenia większego zainteresowania młodzieży konkursem, zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych PSSE woj. wielkopolskiego w terminie do 16 kwietnia 2019r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. PPIS powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe i w terminie do 6 maja 2019r. przesyła do WSSE w Poznaniu 1 pracę konkursową, która została najlepiej oceniona.

Pracę należy przesłać na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.

WPWIS powołuje jury na poziomie wojewódzkim, które w terminie do 20 maja 2019r. przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 pracę konkursową, która została najlepiej oceniona. Główny Inspektor Sanitarny, w terminie do dnia 20 maja 2019r. powołuje komisję konkursową na poziomie krajowym, która w terminie do dnia 3 czerwca 2019r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów konkursu.

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisje konkursową na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019r. w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystej Gali Finałowej konkursu zostanie przekazana Laureatom w terminie do dnia 5 czerwca 2019r.

Dla Laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za I, II i III miejsce).

Zapraszamy do wzięcia udziału w/w konkursie.

Załącznik:

Regulamin konkursu „Szkoła wolna od używek”.

Załączniki do Regulaminu:

1. Deklaracja uczestnictwa szkoły.

2 .Formularz zgłoszeniowy.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - osoba pełnoletnia.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka - osoba niepełnoletnia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do udziału w konkursie na komiks pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”

Pracę laureata etapu szkolnego wraz z załączoną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka oraz kartą zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu należy przesłać w terminie do 8 kwietnia 2019r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pleszewie, ul. Poznańska 30 , 63-300 Pleszew.

w załączeniu:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami - pobierz

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15 – 19 lat do udziału w konkursie na film. Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę” na temat profilaktyki palenia tytoniu.

Termin przesyłania prac konkursowych do 19 kwietnia 2019r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew.

w załączeniu:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami - pobierz,

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS rozpocznie nową odsłonę kampanii społecznej pod hasłem „Mam czas rozmawiać”.

Działania przeprowadzane w listopadzie i grudniu2018r. kładą nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Tygodnia Testowania w dniach 23-30.11.2018r. W tym czasie niektóre punkty konsultacyjno –diagnostyczne (PDK), zlokalizowane w 26 miastach w całej Polsce, wydłużają swoje godziny pracy. Aktualne godziny pracy oraz lokalizację danego punktu można sprawdzić na stronie https://aids.gov.pl/pkd/oraz w pliku „Godziny otwarcia w ramach ETT –23-30.11.2018”(w załączeniu).

Poniżej materiały do w/w kampanii w wersji elektronicznej.

Baner - format jpg

Plakat - format pdf

Spot radiowy - format mp3

Godziny otwarcia - format ods

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, że w Poznaniu funkcjonuje całoroczny Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny (PKD) prowadzący bezpłatne i anonimowe badania w kierunku HIV.

Dodatkowo z okazji Światowego Dnia AIDS w Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Koninie i w Lesznie zostaną uruchomione tymczasowe PKD.

W załączeniu zamieszczamy szczegółową informację o badaniach w kierunku wirusa HIV, miejscach i godzinach funkcjonowania PKD

 

Testy na obecność wirusa HIV - informacja >>> format pdf

Badania w Koninie - plakat

Badania w Lesznie - plakat

Badania w Poznaniu - plakat

Mapa strony

Mapa zagrożeń