Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Konkurs na komiks dla klas V szkół podstawowych pod hasłem "Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do udziału w konkursie na komiks pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”

Pracę laureata etapu szkolnego wraz z załączoną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka oraz kartą zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu należy przesłać w terminie do 8 kwietnia 2019r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pleszewie, ul. Poznańska 30 , 63-300 Pleszew.

w załączeniu:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami - pobierz

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń