Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

„Choroby brudnych rąk” - prelekcja dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Pleszewie

Dnia 23listopada 2018r. w Przedszkolu Nr 3 Słoneczne w Pleszewie odbyła się prelekcja przeprowadzona przez kierownika Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pleszewie.

Przedstawiono dzieciom jak skutecznie można zapobiegać różnym chorobom zakaźnym, które są przenoszone przez brudne ręce. Uświadomiono słowem i obrazem, że mycie rąk stanowi jedną z najważniejszych metod profilaktyki chorób. W spotkaniu uczestniczyło 138 dzieci.

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń