Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Zasady obowiązujące przy sprzedaży detalicznej ryb żywych

W okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej. W związku z powyższym musimy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad obowiązujących przy wykonywaniu tych czynności.

1. Uśmiercanie ryb w punktach sprzedaży detalicznej 

  • uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny polegający na minimalizacji cierpienia;
  • wydzielone miejsce, np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem konstrukcji sklepu, które zapobiega udziałowi osób postronnych, w tym w szczególności dzieci;
  • doświadczony personel.

2. Warunki przetrzymywania żywych ryb

  • baseny - szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach;
  • woda - czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana wody nie rzadziej niż co 48 h;
  • optymalna temp. wody 10 o C (+/- 5 o C)
  • ryby bez widocznych uszkodzeń - ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.

3. Opakowanie stosowane do przenoszenia żywych ryb przez konsumenta końcowego

  • bez wody, pozwalające karpiom na wykorzystanie naturalnej wymiany gazowej przez powierzchnię skóry – nie dopuścić, aby ryba stykała się całą powierzchnią skóry z opakowaniem; w celu zapewnienia wymiany gazowej opakowanie powinno posiadać elementy odsuwające ciało ryby od powierzchni opakowana np. pojemniki z „ożebrowaniem” lub odpowiednio perforowany wkład z tworzywa umieszczony wokół ciała ryby;
  • z wodą - podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji.

4. Zalecenia dla konsumenta dotyczące przenoszenia żywych ryb po zakupieniu ich w sklepie

  • czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu, niezależnie od zastosowanego opakowania był jak najkrótszy; nie uszczelniać opakowania, nie zawiązywać torby, aby umożliwić swobodny dopływ powietrza i tlenu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń