Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie dotyczący jakości wody w kąpielisku Gołuchów z dnia 03.09.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27.08.2018r. z kąpieliska w Gołuchowie podaje do wiadomości, że woda w kąpielisku Gołuchów nadaje się do kąpieli. Więcej szczegółowych informacji na temat kąpielisk można uzyskać w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem: http://sk.gis.gov.pl

Dnia 27.08.2018 pobrano do badania ostatnie próby wody z kąpieliska Gołuchów

Mapa strony

Mapa zagrożeń