Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Komunikaty Międzynarodowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przekazuje do publicznej wiadomości komunikaty Międzynarodowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Pobierz komunikaty - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń