Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie dotyczący jakości wody w kąpielisku Gołuchów z dnia 05.06.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 05.06.2018r. z kąpieliska w Gołuchowie, podaje do wiadomości, że woda w kąpielisku Gołuchów nadaje się do kąpieli.

Więcej szczegółowych informacji na temat kąpielisk można uzyskać w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem: http://sk.gis.gov.pl

Informacja dotycząca jakości wody w kąpielisku obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Następny pobór wody do badania z kąpieliska w Gołuchów planowany na dzień 25.06.2018r.

Mapa strony

Mapa zagrożeń