Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje, iż w dniach 26 luty – 16 marca 2018r. przeprowadzony został I etap – szkolny VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018.

Do VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” zgłoszono 14117 uczniów w Polsce, w tym w Wielkopolsce – 1488 uczniów. Do I etapu Konkursu, w następstwie weryfikacji formalnej zgłoszeń, zakwalifikowanych zostało 11434 uczniów w Polsce z 1170 szkół gimnazjalnych, w tym w Wielkopolsce – 1301 uczniów z 121 szkół gimnazjalnych.

Postępowanie konkursowe I etapu – szkolnego, przeprowadzone zostało online za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego w wybranym przez szkolnego koordynatora terminie.

Decyzją Komisji Konkursowej, do II etapu – powiatowego Konkursu zakwalifikowanych zostało 248 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 30 punktów (tj. 75% punktów możliwych do zdobycia). Wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych placówek szkolnych dostępne są dla Koordynatorów w Internetowym Systemie Konkursowym.

W województwie wielkopolskim do II etapu – powiatowego zakwalifikowanych zostało 16 uczniów z następujących powiatów:

- gostyński – 2 uczniów,

- Konin – 1 uczeń,

- koniński – 1 uczeń,

- pleszewski – 3 uczniów,

- Poznań – 1 uczeń,

- poznański – 1 uczeń,

- słupecki – 2 uczniów,

- złotowski – 5 uczniów.

Do etapu II z powiatu pleszewskiego zakwalifikowały się uczennice z Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie: Julia Henka, Kornelia Szymaniak, Zuzanna Szymczak. Zgodnie z Regulaminem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”, II etap – powiatowy, przeprowadzony został w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz.10.00 w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie. Etap powiatowy Konkursu polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu wiedzy z pytaniami zamkniętymi online za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Czas trwania testu wynosił 40 minut.

Wyniki II etapu powiatowego zostaną ogłoszone 11 maja 2018r.

Poniżej zdjęcia:

Mapa strony

Mapa zagrożeń