Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Światowy Dzień Wody

 wwd

 

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody ( World Water Day) brzmi : „Przyroda dla wody”

Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych w czasie konferencji na Szczycie Ziemi w Rio de Janerio.

Po raz pierwszy obchodzony był 22 marca 1994 roku pod hasłem: „Dbałość o nasze zasoby wodne leży w interesie każdego człowieka”.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody:

Zwraca naszą uwagę na to jak dbamy o przyrodę, od której zależy jakość wody, poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do podjęcia rozwiązań związanych z wodą w XXI wieku. Uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość wody dostępnej do spożycia przez ludzi. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku w Nowym Jorku. Punkt numer 6 ww. dokumentu zobowiązuje świat do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznej wody do 2030 roku i obejmuje cele w zakresie środowiska naturalnego i redukcji zanieczyszczeń.

Mapa strony

Mapa zagrożeń