Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie z dnia 14.03.2018

dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Tursko zaopatrującego w wodę miejscowość Tursko, Bielawy, Kajew, Cieśle, Wszołów, Przekupów, Pleszówka, Bogusław, Bogusławice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada obowiązującym wymaganiom.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Pobierz komunikat - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń