Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie z dnia 1 marca 2018r.

dotyczący jakości wody z wodociągu lokalnego RSP Żychlin zaopatrującego w wodę miejscowość Żychlin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu. Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Pobierz komunikat - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń