Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie z dnia 15.02.2018r. dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Tursko

zaopatrującego w wodę miejscowość Tursko, Bielawy, Kajew, Cieśle, Wszołów, Przekupów, Pleszówka, Bogusław, Bogusławice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie informuje na podstawie przeprowadzonych badań z kontroli urzędowej, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań bakteriologicznych.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie, który można usunąć poprzez kilkuminutowe gotowanie.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Pobierz treść komunikatu - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń