Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2017r.

dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego w Tursku zaopatrującego w wodę miejscowości: Tursko, Bielawy, Kajew, Cieśle, Wszołów, Przekupów, Pleszówka, Bogusławice, Bogusław

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada obowiązującym wymaganiom.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Pobierz komunikat - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń