Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Informacje dotyczące publicznie dostępnych fontann

Za utrzymanie i ustalenie zasad zachowania w sąsiedztwie fontann, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy tego rodzaju obiektami.

Zgodnie z art. 7 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do zadań własnych gminy. Ponadto organy gminy mogą wydawać akty prawa miejskiego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (regulaminy korzystania z fontann miejskich).

Zwiększona popularność fontann mająca związek z upalną pogodą uzasadnia do konieczności udostępnienia przez właściwe organy informacji i zaleceń dotyczących bezpiecznego zachowania w otoczeniu tego rodzaju obiektów w szczególności należy zwrócić uwagę , że regulaminy korzystania z fontann, tablice informacyjne oraz informacje udostępnione na stronach internetowych przez właścicieli lub zarządców fontann powinny wskazywać, że woda w fontannach nie jest przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.

Mapa strony

Mapa zagrożeń