Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Wydanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zawieszeniu zajęć

1. Zgodnie z § 18 ust. 2a-2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Wydanie opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zawieszeniu zajęć możliwe jest z uwagi na:

a. wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, placówki,

b. lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczba osób zakażonych/ zapadalność/ dynamika wzrostu) z uwzględnieniem przypadku związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem. W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna w powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję o nauczaniu na odległość może podjąć nie dyrektor, lecz zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla. Zespół ten stale monitoruje sytuację epidemiologiczną na danym terenie, koordynuje działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne, w szczególności w powiatach uznanych za obszary żółte i czerwone.

2. Uzasadnienie wniosku dyrektora o zawieszenie zajęć (wniosek w załączeniu) winno zawierać szczegółowe dane dotyczące liczby zachorowań, czy zachorowania dotyczą uczniów jednej klasy czy wielu, czy uczniowie mieli kontakt z uczniami z innych klas, z jakimi nauczycielami mieli kontakt itp. oraz proponowane rozwiązania.

3. Zgodnie z § 18 ust. 2b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) opinia, może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takiej sytuacji należy w możliwie najszybszym terminie wydać opinię w formie pisemnej.

Do pobrania: Wniosek o wydanie opinii w sprawie zawieszenia zajęć

Mapa strony

Mapa zagrożeń

×

 

 

 

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatelaw sprawach kwarantanny i zdrowia 


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi