Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Zalecenia dotyczące organizacji i uczestnictwa osób w uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w nawiązaniu do pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z planowanymi na terenie woj. wielkopolskiego uroczystościami Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w tym procesji Najświętszego Sakramentu przekazuje poniżej podstawowe zalecenia dotyczące organizacji i uczestnictwa osób w przedmiotowym wydarzeniu :

  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, oprócz osób sprawujących kult religijny,
  • w procesji powinni uczestniczyć tylko wierni zdrowi (bez objawów chorób infekcyjnych),
  • uczestnicy procesji powinni zachować dystans co najmniej 2 m między sobą lub realizować obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,
  • należy rozważyć możliwie krótką trasę przejścia procesji,
  • w regionach występowania wysokiego wskaźnika zapadalności należy rozważyć procesję wokół kościoła z pominięciem przestrzeni publicznej,
  • zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu kultu religijnego.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

×

 

 

 

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatelaw sprawach kwarantanny i zdrowia 


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi