Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna a koronawirus

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przekazuje opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dot. koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej.

Załącznik: Opinia PZH - format pdf

Mapa strony

Mapa zagrożeń