Facebook

Twitter

YouTube

ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew, 62 508 13 30

Informacje dotyczące solarium

Z dniem 16 lutego 2018 roku zostały wprowadzone regulacje prawne dotyczące korzystania z solarium, które określa ustawa z dnia 15.09.2017 roku o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium ( Dz.U. z 2017r. poz. 2111) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2018 r. w sprawie umieszczenia informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium ( Dz.U. z 2018r. poz. 275).

Mając na uwadze szkodliwy wpływ opalania za pomocą lamp UV na skórę, wprowadzony został zakaz korzystania z solarium przez osoby nieletnie. W sytuacji, gdy pracownik solarium będzie miał wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, wówczas powinien poprosić ją o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.

Osoby prowadzące solarium nie mogą reklamować swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, szkołach, na terenie obiektów sportowo rekreacyjnych i w innych miejscach użyteczności publicznej, ale również na plakatach w tym wielkoformatowych oraz na portalach internetowych.

Obowiązkiem właścicieli solarium jest umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej o negatywnych skutkach ekspozycji na promienie UV.

Za niespełnienie powyższych wymagań przez podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium, przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł. Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

×

 

 

 

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatelaw sprawach kwarantanny i zdrowia 


Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi